Cad-On Servicii Cadastru, Proiectare, Certificari energetice

Actele necesare pentru intabularea terenurilor agricole şi forestiere

Acte necesare
de CadOn
27.04.2015
vezi galerie

Actele necesare pentru cadastru şi intabulare în cartea funciară a unui teren agricol sau forestier, sunt:

 1. În cazul terenurilor situate în intravilan:
  • ​​Titlu de proprietate în copie legalizată sau original (notariate publice);
  • Sentinţă civilă (original sau conform cu originalul) şi raport de expertiză (original sau conform cu originalul);
  • Contract de vânzare-cumpărare însoţit de schiţa anexă în original sau copie legalizată (notariate publice);
  • Certificat de moştenitor în original sau copie legalizată (notariate publice);
  • Adeverinţă de rol (de la primăria pe raza căreia se află imobilul) de dată recentă (o lună) şi certificat de atestare fiscală (cu valoarea de impunere a imobilului - primărie-serviciu financiar);
  • Copie după buletinul sau cartea de identitate a proprietarului sau a certificatului de înregistrare – Camera de Comerţ (CUI) în cazul persoanelor juridice;
  • Actul de proprietate al autorilor în original sau copie legalizată în cazul în care dreptul de proprietate al acestora nu a fost înscris în cartea funciară (pt. înscrierea dreptului de proprietate dobândit prin moştenire) - notariate publice;
  • Contract de partaj voluntar (copie legalizată).

 

 1. În cazul terenurilor situate în extravilan: 
  • Toate actele de mai sus în funcţie de caz;
  • Extras din planul parcelar (copie xerox) sau tabel cu proprietarii vecini (distanţe, lungimi şi suprafete), orice situaţie din care să rezulte suprafeţele şi proprietarii din tarlaua în cauză;
  • Plan de încadrare în zona (1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000) vizat de primăria pe raza căreia se află terenul.

 

Cerere ofertă

Vă aşteptăm cu interes propunerile de colaborare, prin completarea formularului de mai jos. Pentru a vă răspunde cât mai adecvat, vă rugăm să alegeţi si tipul de lucrare de care sunteţi interesat.

CAPTCHA code