Cad-On Servicii Cadastru, Proiectare, Certificari energetice

Blog

Acte necesare pentru apartamentări şi subapartamentări imobile sau construcţii

Acte necesare
de CadOn
06.05.2015

Pentru a putea implementa un proiect de apartamentare sau subapartamentare a unui imobil, veţi avea nevoie de următoarele acte la dosar: Documentatia cadastrala a terenului si constructiei - copie; Acte de proprietate – copie; BI/ CI/ certificat de inregistrare pentru toti proprietarii - copie; Extras de carte funciara pentru informare –.. Mai mult

Acte necesare pentru unificarea/alipirea terenurilor

Acte necesare
de CadOn
06.05.2015

Pentru unificarea sau alipirea unor terenuri, intravilane sau extravilane, aveţi nevoie de următoarele acte la dosar: Extras de carte funciara pentru informare actualizat (din luna curenta) pentru fiecare numar cadastral; (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara); Copie xerox dupa documentatiile de Carte Funciara intocmite anterior; Copie dupa buleti.. Mai mult

Actele necesare pentru dezmembrarea sau parcelarea terenurilor

Acte necesare
de CadOn
06.05.2015

Pentru lucrări de dezmembrare (dezlipire) sau parcelare a unor terenuri intravilane sau extravilane aveţi nevoie de următoarele acte: Extras de carte funciara pentru informare actualizat (din luna curenta) (Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara); Copie xerox dupa documentatia de Carte Funciara intocmita anterior; Copie dupa buletinul sau cartea de.. Mai mult

Actele necesare pentru intabularea construcţiilor civile şi industriale

Acte necesare
de CadOn
06.05.2015

Pentru a vă intabula în cartea funciară o construcţie, fie ea civilă sau industrială, veţi avea nevoie de următoarele acte la dosar: Autorizaţia de construire în copie legalizată (urbanism-primării,B.N.P.);  Proces verbal de recepţie finală la terminarea lucrărilor de construire în original cu nr. de înregist.. Mai mult

Actele necesare pentru intabularea terenurilor agricole şi forestiere

Acte necesare
de CadOn
27.04.2015

Actele necesare pentru cadastru şi intabulare în cartea funciară a unui teren agricol sau forestier, sunt: În cazul terenurilor situate în intravilan: ​​Titlu de proprietate în copie legalizată sau original (notariate publice); Sentinţă civilă (original sau conform cu originalul) şi raport de expe.. Mai mult

Importanţa serviciilor de cadastru

Cadastru
de CadOn
27.04.2015

Cadastrul reprezinta un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul intregii tari, din puncte de vedere cantitativ, calitativ si juridic, indiferent de destinatia lor si de proprietar, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si pe harti si planuri cadastrale. .. Mai mult

Cerere ofertă

Vă aşteptăm cu interes propunerile de colaborare, prin completarea formularului de mai jos. Pentru a vă răspunde cât mai adecvat, vă rugăm să alegeţi si tipul de lucrare de care sunteţi interesat.

CAPTCHA code