Cad-On Servicii Cadastru, Proiectare, Certificari energetice

Legea calităţii în construcţii – noi reglementări în vigoare de la 1 septembrie 2015

Legislatie in constructie
de CadOn
13.08.2015
vezi galerie

Proiectul de modificare a Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, promulgat prin Decretul nr. 598/2015, a devenit Legea 177/2015 şi va intra în vigoare începând cu 1 septembrie 2015. Conform noilor reglementări, responsabilitatea privind calitatea construcţiilor o vor avea nu doar executanţii, ci şi investitorii, proprietarii, administratorii, sau utilizatorii.

Specialiştii verificatori atestaţi de proiecte răspund, în mod solidar cu proiectantul, în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului.

Responsabilii tehnici cu execuţia (RTE) autorizaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale, la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi.

Experţii tehnici atestaţi, angajaţi pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de construcţii sau construcţii aflate în exploatare, răspund pentru soluţiile date.

Proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico-profesional au obligaţia să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică.

La lucrările de construcţii se interzice utilizarea de produse pentru construcţii fără certificarea şi declararea, în condiţiile legii, a performanţei, respectiv a conformităţii acestora.

Verificarea calităţii lucrărilor se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor.

Proprietarii construcţiilor au obligaţia să păstreze şi să completeze la zi documentaţia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiilor. Prevederile din cartea tehnică a construcţiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator şi utilizator.

Nici o casă nu mai poate fi construită fără diriginte de şantier – Proiectul tehnic (P.T.H.) devine obligatoriu

Toate persoanele care vor dori să-şi construiască locuinţe, inclusiv în mediul rural, vor fi nevoite să angajeze un diriginte de şantier care să verifice calitatea lucrărilor. Verificarea şi urmărirea lucrărilor va fi făcută pe baza proiectului tehnic întocmit de proiectant şi nu pe baza documentaţiei de autorizare la primărie (D.T.A.C.), ca până acum. Persoanele care nu vor angaja un diriginte de şantier pentru a verifica execuţia lucrărilor vor fi amendate cu sume cuprinse între 5.000 si 10.000 de lei.

Conform noilor reglementări, contravenţiile vor fi grupate în categorii diferite, în funcţie de tipul şi valoarea contravenţiei. Din categoria celor mai mari amenzi, face parte şi constituie contravenţie, executarea lucrărilor de construcţie sau demolare fără autorizaţie, fapt pentru care amenda poate fi între 10.000 lei şi 20.000 lei.

Autorităţile vor veni sa controleze calitatea şi conformitatea lucrărilor, prin intermediul angajaţilor Inspectoratului de Stat in Construcţii (ISC).

Proiectele tehnice (P.T.H.) vor fi controlate, înainte de a fi folosite, de către verificatori atestați în acest sens, care vor trebui neapărat să fie alte persoane în afară de cele care au întocmit proiectele. Excepţie de la verificarea proiectelor, fac proiectele de case parter şi anexele gospodăreşti ce vor fi construite în mediul rural.

Proprietarii construcţiilor, vor plăti statului o cotă parte, mai mică decât până acum

Noua lege dispune ca investitorii sau proprietarii vor trebui să vireze o anumită suma de bani către ISC. În momentul de faţă, potrivit Legii nr. 10/1995, investitorii/proprietarii trebuie să vireze către ISC 0,70% din cheltuielile pentru executarea lucrărilor.

Conform noii legi, suma ce va fi platită către ISC, va fi echivalentă cu 0,50% din valoarea autorizată (fără TVA) a lucrărilor pentru realizarea locuinţelor noi şi a lucrărilor de intervenţie la casele existente.

Suma va fi platita către ISC astfel:

  • 50% din bani vor fi virati la data înregistrării la ISC a inştiinţării referitoare la începerea lucrărilor autorizate;
  • restul banilor (suma ce va fi calculata ulterior în funcţie de valoarea finală a lucrărilor) vor fi viraţi la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Nerespectarea acestor termene va fi penalizată cu 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

Cerere ofertă

Vă aşteptăm cu interes propunerile de colaborare, prin completarea formularului de mai jos. Pentru a vă răspunde cât mai adecvat, vă rugăm să alegeţi si tipul de lucrare de care sunteţi interesat.

CAPTCHA code