Cad-On Servicii Cadastru, Proiectare, Certificari energetice

Cadastru, proiectare Consultanţă tehnică

CAD-ON proiectează tot ce clienţii visează.

CERE OFERTA

Cadastru

Cadastrul este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul tarii, prin care se realizeaza identificarea, centralizarea si reprezentarea lor in registre, pe harti si planuri cadastrale.

Servicii de cadastru

Activitatea de cadastru se desfăşoară în cadrul următoarelor departamente:

  1. Puneri în posesie în vederea obţinerii Titlurilor de proprietate pentru terenuri agricole şi forestiere;
  2. Intabulări terenuri agricole şi forestiere (Titluri de proprietate); Vezi acte necesare
  3. Intabulări construcţii civile şi industriale; Vezi acte necesare
  4. Dezmembrări (dezlipiri) terenuri, parcelări zone locuinţe, logistică, depozitare, comerţ, industrie; Vezi acte necesare
  5. Unificări (alipiri) terenuri; Vezi acte necesare
  6. Apartamentări şi subapartamentări imobile/construcţii; Vezi acte necesare
  7. Scoaterea terenurilor din circuitul agricol cu caracter temporar sau definitiv;
  8. Schimbări de categorie de folosinţă a terenurilor (exemplu: din păşune în arabil);
  9. Identificări numere cadastrale şi topografice pe plan şi în teren;
  10. Substituiri de numere topografice cu numere cadastrale;
  11. Consultanţă tehnică de specialitate.

Servicii de topografie

  1. Ridicări topografice pentru amplasamente construcţii civile;
  2. Ridicări topografice pentru amplasamente construcţii industriale;
  3. Ridicări topografice pentru drumuri (inclusiv profiluri transversale, profiluri longitudinale, curbe de nivel): drumuri de interes local: drumuri comunale, drumuri vicinale (străzi);
  4. Ridicări topografice pentru poduri, pasaje, viaducte;
  5. Ridicări topohidrografice pentru canale, bălţi, lacuri, baraje, pârâuri, răuri, fluvii;
  6. Ridicări topografice pentru orice tip de reţele edilitare;
  7. Urmarirea deplasărilor orizontale şi verticale pentru construcţii civile şi industriale;
  8. Consultanţă tehnică de specialitate.

 

CADASTRUL GENERAL are urmatoarele caracteristici:

  • este obiectiv, pentru ca exprima realitatea din teren;
  • este unitar, pentru ca se executa dupa instructiuni si normative unice si foloseste un limbaj unic, atat pentru utilizator, cat si pentru beneficiar;
  • este dinamic, pentru ca exprima realitatea naturala in continua schimbare, ceea ce impune necesitatea unei intertineri permanente;
  • este general, pentru ca satisface cerintele de baza pentru toate sectoarele economiei nationale;
  • este obligatoriu, pe intreg teritoriul tarii, si pentru toate institutiile care gestioneaza bunuri imobile;
  • are caracter istoric, pentru ca tine seama de legislatiile sociale, mai ales prin caracterul proprietatii, care diferenteaza o societate de alta.
Urmareste-ti cererea RGI
Catre aplicatia ANCPI

Cerere ofertă

Vă aşteptăm cu interes propunerile de colaborare, prin completarea formularului de mai jos. Pentru a vă răspunde cât mai adecvat, vă rugăm să alegeţi si tipul de lucrare de care sunteţi interesat.

CAPTCHA code